Přihlášení do pravidelných kroužků
Přihláška Akademie Beach Braník - kroužky děti 2017-2018
 1.  

  Rodič

   

 2. Příjmení
  Prosíme, vyplňte příjmení rodiče.
 3. Jméno
  Prosíme, vyplňte jméno rodiče.
 4. E-mail
  Prosíme, vyplňte e-mail rodiče.
 5. Tel. číslo
  Prosíme, vyplňte telefonní číslo rodiče.
 6.  

  Dítě

   

 7. Příjmení
  Prosíme, vyplňte příjmení dítěte.
 8. Jméno
  Prosíme, vyplňte jméno dítěte.
 9. Datum narození
  Prosíme, vyplňte datum narození dítěte.
  Pro rychlý výběr datumu klikněte na ikonku kalendáře a následně na název měsíce.
 10. Fotka dítěte (JPG nebo PNG)
  Vložte prosím fotku dítěte ve formátu JPG nebo PNG.
 11.  

  Kategorie

   

 12. Kategorie
  Prosíme, vyberte si katogorii.
 13. Frekvence tréninků
  Prosíme, vyberte si frekvenci.
  krát týdně
 14. Dny
  Prosíme, vyberte si dny.
 15. Dny
  Prosíme, vyberte si dny.
 16. Dny
  Prosíme, vyberte si dny.
 17. Poznámka
  Neplatný Vstup
 18. Bezpečnostní kód
  Bezpečnostní kód
    Jiný kódZkontrolujte prosím správnost bezpečnostního kódu.
  Přepište prosím bezpečnostní kód
 19.   
 20. Souhlas
  Neplatný Vstup
  SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb.,v platném znění: Souhlasím s tím, aby TJ zpracovávala a evidovala osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s členstvím a činností v TJ. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na rodné číslo i osobní fotografii. Dále souhlasím s tím, že TJ a BVO jsou oprávněni poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla i osobní fotografie, do centrální evidence Českého volejbalového svazu, Asociace beachvolejbalových klubů (ABVK), případně do České unii sportu či jiného sdružení, kterými je TJ či BVO členem, a to k identifikaci sportovce při soutěžích. Dále souhlasím s tím, že TJ je oprávněno nakládat s fotografiemi pořízenými v průběhu turnajů, tréninků či jiných sportovních akcí.. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v TJ. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.
 21. Podáním přihlášky souhlasím s přijetím za člena(ku) TJ ABC Braník - BVO a jsem si vědom (a), že okamžikem přijetí za člena (ku) jsem vázán (a) jeho stanovami, dalšími předpisy, rozhodnutími a nařízeními TJ a BVO a jejich orgánů, a zavazuji se jimi řídit.

Přihlášení

Otevírací doba

 denně 08:00 - 22:00

 

Pronájem kurtů

ZIMA:

 • Po-Pá:
  8:00-16:00 350 Kč/ hod.
  16:00-22:00 400 Kč/ hod.
 •  So, Ne, svátky: 400 Kč/hod

LÉTO:

 • Po-Pá
  8:00-16:00 250 Kč/ hod.
  16:00-22:00 300 Kč/ hod. 
 • So, Ne, svátky: 300 Kč/hod